Publicerad: 2017-06-28 11:17

När kollade ni radongashalterna i ert hus sist? - Här kan du se senaste värdena och när det senast uppmättes hos dig

Radongasen är radioaktiv och finns oftast i grunden till ert hus eller i byggnadsmaterialet till ert hus. Radon känner man inte av, det luktar inte heller. Däremot så är gasen väldigt farlig. Lever man under en längre tid i ett hus med höga halter av Radongas så ökar risken för lungcancer.

På Gävle kommuns hemsida benämns ett riktvärde.
Riktvärde för radonhalt i bostäder
Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för alla bostäder. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål "God bebyggd miljö" ska alla bostäder uppfylla riktvärdet för radongashalt på 200 Bq/m3 senast år 2020. ”


Här kan du se hur värdena var sist en uppmätning gjordes i ditt hus.
Vid frågor: Kontakt@gävlestad.se - Gävlestad.se © 2019